gim.jpg
art.jpg
sport.jpg
aktualizacja: 2017/10/03

Tak się zaczęło ...

Rozpoczęcie roku szkolnego (otwarcie gimnazjum)-1 wrzesień
1 września 1999 roku budynek przy ulicy Sekulskiej 10 otworzył swoje podwoje dla gimnazjalistów. To wielkie wydarzenie w historii tej placówki. W wyniku reformy i postanowień Rady Miasta Siedlce Szkoła Podstawowa nr 3 przekształcona została Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Tadeusza Kościuszki.
W czasach starożytnych gimnazjum nazywano publiczną szkołą średnią. W czasach nowożytnych tytułowano tak szkoły średnie, zwłaszcza te, w których uczono przedmiotów humanistycznych. W Polsce gimnazja zaczęły pojawiać się w latach 1535 - 1568 w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. Niektóre z tych szkół przekształciły się z czasem w wyższe uczelnie. Po I wojnie światowej w naszym kraju działały gimnazja ogólnokształcące dla młodzieży od 10 lat do 18 roku życia.
Od 1932 roku wprowadzono gimnazja czteroletnie. Reforma oświaty wprowadzona po II wojnie światowej całkowicie zniosła instytucje na rzecz szkoły średniej. W 1999 roku powracają gimnazja, które stanowią kolejny szczebel nauczania.
Po sześcioletniej szkole podstawowej młodzież rozpocznie edukację w gimnazjum. Dzięki reformie na gimnazjalistów czekają nowe programy nauczania, dostosowanie do możliwości i umiejętności uczniów, przygotowujące ich do uczestnictwa w nowoczesnym świecie, rozwijające indywidualne zdolności każdego dziecka.
O godzinie 8.00 na uroczystą akademię inauguracyjną pracę nowej placówki oświatowej - Publicznego Gimnazjum nr 3 im Tadeusza Kościuszki przybył pierwszy rocznik gimnazjalistów. Z nadzieją, ciekawością i optymizmem przekraczali progi szkoły.
Przywitani zostali przez dyrektora szkoły - Romanę Kamińską, grona pedagogiczne, uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Ośmioklasiści zaprezentowali przybyłym montaż słowno-muzyczny ukazujący patrona szkoły - Tadeusza Kościuszkę.
Praca i nauka w gimnazjum to duży zaszczyt a zarazem ogromny obowiązek. Nauczyciele będą się starali wywiązać z postawionych im zadań, a uczniowie wykorzystają szansę, która daje im reforma oświaty w rozwijaniu własnych umiejętności i pogłębianiu wiedzy.